Wydarzenia

Zmiany personalne

Decyzją J.E. ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa, dnia 13.02.2012 roku, zakończył pracę w naszej parafii ks. wikariusz Tomasz Kalinowski. Jednocześnie ks. biskup mianował wikariuszem naszej parafii ks. Jarosława Szpolorowskiego długoletniego wicerektora WSD we Włocławku, a w ostatnim czasie wikariusza Parafii św. Maksymiliana w Koninie. Pracę drogich kapłanów polecamy opiece św. Józefa patrona Diecezji Włocławskiej.

Otwarcie Biblioteki Parafialnej

W Święto Ofiarowania Pańskiego w naszej parafii dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia Biblioteki Parafialnej im. błogosławionego Jana Pawła II. Dzięki ofiarnej pracy naszych parafianek, księgozbiór został profesjonalnie skatalogowany i może służyć mieszkańcom naszego miasta. Jak powiedział w 1999 roku błogosławiony Jan Paweł II - Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka. (Jan Paweł II, 11 06 1999 r.)

Zachęcamy do odwiedzanie naszej „małej skarbnicy” i wypożyczania książek w piątki i soboty w godz. od 16.30 do 19.00, oraz w niedziele od godz. 11.00 do 14.30.

Koncert chóru Cantilena

29 stycznia 2012 r.  po Mszy Świętej o godzinie 18.00 koncertował  w naszej Kolegiacie chór Cantilena z Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Przepiękny koncert z kolędowym repertuarem był częścią obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia chóru Cantilena.

Koncert kolęd

W niedzielę 22 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 18.00 oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Po Mszy św. odbył się koncert kolęd, dedykowany wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta.

67 rocznica sowieckiego nalotu na Sieradz

20 stycznia 2012 roku, w 67 rocznicę sowieckiego nalotu na Sieradz o godz. 18.00 Mszy św. w intencji wszystkich poległych przewodniczył oraz homilię wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku ks. prał. Artur Niemira. W liturgii wzięli udział krewni poległych oraz grono parafian.

DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU

 Już po raz czwarty w Sieradzu zgromadzili się chrześcijanie i Żydzi, aby wspólnie celebrować XV Dzień Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim.

Uroczystość maiła miejsce 20 stycznia 2012 roku i wzięli w niej udział min.: Ambasador Izraela w Polsce Pan Zvi Rav-Ner, główny Rabin Polski Pan Michael Schudrich oraz Pasterz Kościoła Włocławskiego biskup Wiesław Alojzy Mering.

O godzinie 10.00 w Sieradzkim Centrum Kultury zgromadzonych gości powitał proboszcz par. Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. prał. Marian Bronikowski.

Następnie odczytano fragmenty „Kroniki Okupacyjnej” autorstwa siostry Pauliny Jaskulanki oraz zaprezentowano film, w którym siostra Paulina wspomina tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat..

Po tej wzruszającej chwili wspomnień głos zabrał Ambasador Izraela w Polsce, Pan Zvi Rav-Ner. W swoim wystąpieniu przypomniał niedawne spotkanie chrześcijan i Żydów w Rzeszowie, podczas którego urzeczywistniły się słowa pochodzące z Talmudu: Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat.

Następnie redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, Pan Zbigniew Nosowski wygłosił referat pt.: Bł. Jan Paweł II o Żydach i judaizmie. W swoim słowie starał się wykazać, jak bardzo pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się do zbliżenia chrześcijan i Żydów.

Kolejny referat, wygłosił główny Rabin Polski Michael Schudrich. Jego temat brzmiał: Walka Jakuba wezwaniem dla naszych czasów. Na przykładzie walki Jakuba można stwierdzić, że człowiek mimo iż nie zawsze wygra bitwę, to jednak nigdy nie powinien się poddawać, zawsze musi być gotowy do walki.

Następnie głos zabrał Pan Franciszek Cemka z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list skierowany do Pasterza Diecezji Włocławskiej biskupa Wiesława Meringa napisany przez Panią Gołdę Tencer, Dyrektora Fundacji Shalom oraz wręczył okolicznościowe statuetki Księdzu Biskupowi i Księdzu Prałatowi Marianowi Bronikowskiemu.

Na zakończenie głos zabrał biskup włocławski Wiesław Mering. Ksiądz biskup wyraził radość ze spotkania a następnie podkreślił, że Dzień Judaizmu to okazja do wzajemnego poznania się, oraz rozwijania przyjaźni.

Następnie wszyscy udali się pod ścianę memorialną przy sieradzkiej Kolegiacie, gdzie główny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Pasterz Kościoła Włocławskiego bp Wiesław Alojzy Mering odmówili modlitwę w intencji ofiar II Wojny Światowej, a wierni zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl