Wydarzenia

Roraty 2010

Roraty to adwentowe Msze święte, o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej łacińskiej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów Proroka Izajasza: "Rorate caeli desuper" (Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...). 

W poniedziałek 29 listopada o godzinie 6.00 rozpoczęliśmy w naszej parafii Roraty, poprzez które pragniemy się przygotować na Narodzenie Zbawiciela.

Tegoroczne Roraty stanowią zachętę do czytania Pisma Świętego, do tworzenia rodzinnych kręgów biblijnych i zapamiętywania wybranych fragmentów Pisma Świętego. Nowy rok duszpasterski, który rozpoczął się wraz z I Niedzielą Adwentu, przeżywamy pod hasłem: "W Komunii z Bogiem". Czytanie Pisma Świętego jest drogą do pogłębienia więzi człowieka z Bogiem, do tworzenia z Nim komunii. Dlatego codzienne uczestnictwo w Roratach stanowi doskonałą okazję, by na nowo otworzyc serce dla Boga, który na kartach Pisma Świętego przemawia do nas.

Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli

19 listopada w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się nauczyciele, pracownicy oświaty oraz sieradzanie, aby podczas Eucharystii połączonej z wypominkami modlić się za zmarłych nauczycieli, i pracowników oświaty Sieradza. Mszę świętą celebrował Ks. Marian Bronikowski – Wikariusz Biskupi wraz z Ks. Marcinem Pachlińskim – Rejonowym Duszpasterzem Nauczycieli. Eucharystia i modlitwa za zmarłych nauczycieli była wyrazem wdzięczności dla tych, którzy przez lata kształtowali artystyczne i intelektualne zaplecze naszego miasta.

Misje Święte

W dniach od 31 października do 7 listopada w naszej parafii odbywały się MISJE ŚWIĘTE. Przewodniczył im ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek (SAC Warszawa). Temat: "Nie lękajcie się żyć wiarą!"

Na zakończenie Misji przybył do nas J.E. Ks. Bp Stanisław Gębicki, który tego dnia przeprowadził wizytacje kanoniczna w naszej parafii.

Dzień Edukacji Narodowej

W niedzielę 17.10.2010 roku w naszej Kolegiacie zgromadzili się sieradzcy pedagodzy i pracownicy oświaty, aby pod przewodnictwem ks. dr Mariana Bronikowskiego – Wikariusza Biskupiego i ks. mgr Marcina Pachlińskiego - Rejonowego Duszpasterza Nauczycieli świętować Dzień Nauczyciela. Wikariusz Biskupi, ks. dr. Marian Bronikowski podczas Mszy Św podkreślał duchowy aspekt profesji nauczyciela. Wskazał także na rangę zawodu nauczyciela, zwracając uwagę na liczebność tej grupy zawodowej w Sieradzu. Ks. dr Marian Bronikowski w wygłoszonej homilii nawiązał do dziejowej roli nauczyciela w historii. Podkreślił, iż wzorem dla nauczyciela powinien być Jezus Chrystus. Jedność uczuć, myśli i działań to poważne wyzwania dla dzisiejszego nauczyciela. A przede wszystkim wierność prawdzie, ale ta głęboka, prawdziwa… Młodzi ludzie potrzebują jasnego, czytelnego przekazu, dlatego nie możemy, jako nauczyciele, być obojętni na ich prośby, pytania, wątpliwości. Potrzebują oni przede wszystkim idealistów, mentorów, którzy nauczą ich patrzeć ufnie w przyszłość, dowiodą, że szlachetność, odwaga, poświęcenie czy uczciwość to nie tylko hasła zapisane w słowniku, ale nadal obowiązujące i piękne wartości.

O uroczystą oprawę liturgii zadbali katecheci sieradzkich szkół. W procesji z darami nauczyciele złożyli krzyże z prośbą o ich poświęcenie. Ten symboliczny dar wyraża codzienność, często żmudnej i niedowartościowanej pracy nauczycieli.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl