Wydarzenia

Odnowienie przyrzeczeń ministranckich

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Mszy świętej o godzinie 10.00 grupa ministrantów odnowiła swoje przyrzeczenia ministranckie. Jednocześnie podczas tej samej liturgii do grona liturgicznej służby ołtarza został włączony jeden kandydat – Marcin.

Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski - Kapłan Niezłomny

W poniedziałek, 14 listopada po Mszy św. wieczorowej w Sali Teatralnej Domu Katolickiego, odbyła się prezentacja książki: „Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski - Kapłan Niezłomny”. W uroczystości wzięli udział liczni mieszkańcy Sieradza, a w sposób szczególny członkowie Akcji Katolickiej. Prezentacja książki była okazją do licznych wspomnień i świadectw o ks. infułacie Apolinarym Leśniewskim, proboszczu parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, kapelanie Armii Krajowej, człowieku o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej.

Wizyta Sióstr Karmelitanek

W niedzielę 6 listopada gościliśmy w naszej parafii Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Podczas wszystkich niedzielnych nabożeństw siostry prezentowały postać Sługi Bożej Matki Teresy – Janiny Kierocińskiej, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, kandydatki do chwały ołtarzy, która przez swe korzenie rodzinne związana była z Sieradzem.

Jednocześnie Siostry zachęcały wiernych do przyjęcia i noszenia Szkaplerza, którego cześć szerzą zakony karmelitańskie.

LITANIA MIAST 2011

1 listopada o godzinie 20.00 w kościele Ducha Świętego na naszym cmentarzu parafialnym rozpoczęła się tegoroczna Litanii Miast. W tym roku modlitewnej zadumie towarzyszyła postać św. Faustyny Kowalskiej, która urodziła się i wzrastała na terenie naszej diecezji. Ponadto tegorocznej modlitwie przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji bp Wiesław Alojzy Mering. W słowie skierowanym do uczestników ks. biskup podkreślił, że uroczystość Wszystkich Świętych nie jest dniem smutku czy żałoby. Uroczystość ta wskazuje na czym Bogu, w odniesieniu do człowieka, najbardziej zależy. Bóg pragnie, by człowiek odpowiedział miłością na Jego miłość i w ten sposób dążył do świętości czyli do pełni życia. Ponadto wielu dąży dziś do „amerykanizacji” uroczystości Wszystkich Świętych, czyli pragnie to wielkie święto chrześcijańskiej nadziei sprowadzić do wydrążonej dyni, pustej w środku, bez treści, nie mająca człowiekowi niczego do zaproponowania. Prawdziwe światło niesie ze sobą tylko uroczystość Wszystkich Świętych, której symbolem jest paląca się świeca, paschał, symbol i znak zmartwychwstałego Chrystusa. On zwyciężył lęk przed śmiercią, poczucie beznadziejności, i wlewa do ludzkiego serca nadzieję, że śmierć nie jest ostatnim zdaniem, jakie na temat człowieka wypowiada historia jego życia, oraz że człowiek przeznaczony jest, dzięki wszczepieniu w Jezusa Chrystusa, do pełni życia i zmartwychwstania.

Na zakończenie zgromadzeni przyjęli od Pasterza diecezji światło – symbol Chrystusa Zwycięzcy oraz wspólnie zaśpiewali Apel Jasnogórski.

Mobilne Muzeum Jana Pawła II

W czwartek 20 października około godz. 18.00 przybyło do naszej parafii Mobilne Muzeum Jana Pawła II z Krakowskiego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Przez dwa dni wierni mogli oglądać umieszczone w wielkim tirze pamiątki po Błogosławionym Janie Pawle II. Należą do nich m.in. rzeczy osobiste Jana Pawła II takie jak: sutanna, piuska, brewiarz, buty, różaniec, narty, pióro oraz sprzęty liturgiczne - ampułki, mitra. Ponadto wierni mieli możliwość obejrzenia krótkich filmów, przedstawiających życie Błogosławionego Jana Pawła II.

Msza Święta z okazji Dnia Nauczyciela

W niedzielę 16.10.2011 r. na Mszy Świętej o godz. 18.00 zgromadzili się sieradzcy nauczyciele i pracownicy oświaty, aby pod przewodnictwem ks. dr Mariana Bronikowskiego – Wikariusza Biskupiego i ks. mgr Marcina Pachlińskiego - Rejonowego Duszpasterza Nauczycieli modlic się w intencji wszystkich pracowników  oświaty. Po Mszy Świętej w Domu Katolickim odbył się koncert uczniów i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu dedykowany wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl