Wydarzenia

Odpust Kapitulny Ducha Świętego.

W niedzielę, 12 czerwca rozpoczęliśmy w naszej parafii Odpust Kapitulny Ducha Świętego. Po Mszy Świętej o godz. 16.00, sprawowanej przez ks. Damiana Bułakowskiego wyruszyła z Sieradzkiej Kolegiaty procesja eucharystyczna do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego na sieradzkim cmentarzu. Procesję poprowadził ks. prałat senior Józef Frątczak. Po dojściu na sieradzki cmentarz, przy kościele Ducha Świętego celebrowana była Eucharystia, w której uczestniczyła rzesza wiernych. W poniedziałek 13 czerwca sumie odpustowej o godz. 17.00 przy kościele Ducha Świętego przewodniczył J. E. ksiądz biskup Wiesław Mering. Przy ołtarzu zgromadziła się także Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej, asysta w ludowych strojach oraz liczni mieszkańcy Sieradza i okolic. Po Mszy św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna do Parafii Wszystkich Świętych.

Spotkanie z misjonarzem

W Niedzielę Dobrego Pasterza nasza parafia gościła niezwykłego kapłana. Był nim ks. Krzysztof Morka SAC, który przez ponad 20 lat pracował jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Już w sobotę wieczorem w sali teatralnej Domu Katolickiego ks. Krzysztof spotkał się z wiernymi, dzieląc się swoim doświadczeniem z trudnej pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Natomiast w Niedzielę Dobrego Pasterza ks. Krzysztof podczas kazań głoszonych na wszystkich Mszach Świętych ukazywał, w jakich warunkach pracują misjonarze oraz w jaki sposób pomagają mieszkańcom Papui w odkryciu i zrozumieniu Ewangelii.

Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień ciszy i adoracji. W związku z tym przez cały dzień trwała w naszej świątyni adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w grobie. Ponadto od godz. 9.00 do 15.00 wierni przychodzili do świątyni, aby pobłogosławić pokarmy przeznaczone na świąteczny stół. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 20.00 na zewnątrz świątyni. Tam został poświęcony ogień i nowy Paschał. Następnie wierni udali się do świątyni aby wysłuchać uroczystego Orędzia Wielkanocnego oraz uczestniczyć w liturgii Słowa, liturgia chrzcielnej połączonej z odnowieniem przyrzeczeń chrztu oraz Eucharystii. Dopełnieniem liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna o godz. 6.00 rano.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień w którym chrześcijanie przeżywają mękę i śmierć Chrystusa. W naszej świątyni Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się godz. 18.00. Przewodniczył jej Ks. Prałat Marian Bronikowski. Wielkopiątkowa liturgia składała się z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Na zakończenie przeniesiono Najświętszy Sakrament do specjalnie przygotowanego Bożego Grobu.

Wielki Czwartek

Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w naszej Kolegiacie o godz. 18.00 rozpoczęliśmy celebrację Świętego Triduum Paschalnego. Podczas uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów pracujących w Parafii Wszystkich Świętych wspominaliśmy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Wymownym momentem liturgii było umycie przez proboszcza nóg 12 mężczyznom. Gest ten przypomina prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni czuwali na modlitwie, wspominając osamotnienie w Ogrójcu, zdradę i pojmanie Jezusa.

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Tradycyjnie, w piątek przed Niedzielą Palmową mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Sieradza. W tym roku wierni wyruszyli z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, by w modlitewnej zadumie, rozważając 14 stacji męki Pana Jezusa dotrzeć do Sieradzkiej Kolegiaty. Tegorocznej Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. Prałat Marian Bronikowski – Wikariusz Biskupi. Nabożeństwo zakończyło się w Kolegiacie ucałowaniem relikwii drzewa Krzyża Świętego.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl