Wydarzenia

Rocznica katastrofy pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2011 roku minął rok od katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Katastrofa ta pociągnęła za sobą śmierć 96 osób. Zginęli wybitni Polacy na czele z Prezydentem RP Prof. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Wszyscy oni udawali się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Poprzez tragiczną śmierć oddali życie, aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej; aby prawda o ludobójstwie tysięcy bezbronnych jeńców polskich dotarła do świadomości świata.

Tego dnia, w duchu jedności z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej o godzinie 10.00 przez ks. Prałata Mariana Bronikowskiego modliliśmy się za wszystkie ofiary smoleńskiej katastrofy. Prosiliśmy, by Miłosierny Pan za dobre życie i służbę Ojczyźnie wprowadzi ich do królestwa wiecznej światłości. Polecaliśmy Bogu także naszą Ojczyznę, prosząc by ofiara naszych braci i sióstr zaowocowała dobrem, przyniosła pokój i pojednanie wszystkich Polaków.

Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. Prałat Marian Bronikowski pobłogosławił skromny obelisk upamiętniający wszystkie ofiary smoleńskiej katastrofy. Obelisk został ustawiony w miejscu, w którym 10 kwietnia 2010 roku zostały złożone pierwsze kwiaty i zapalone znicze.

Światowy Dzień Chorego

21 lutego 2011 roku przeżywaliśmy w naszej Kolegiacie XIX Światowy Dzień Chorego. Tego dnia przybyli do naszej świątyni chorzy z rejonu sieradzkiego, aby wraz z Pasterzem Diecezji Włocławskiej - Ks. Biskupem Wiesławem Meringiem oraz Radiem Maryja i Telewizją TRWAM uroczyście celebrować swoje święto.  Uroczystość rozpoczęła się modlitwą Anioł Pański, której przewodniczył ks. Paweł Zalewski – proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kozach i Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych.

Następnie miała miejsce audycja słowno-muzyczna zatytułowana „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)  W czasie jej trwania zarówno wierni zgromadzeni w świątyni jak i telewidzowie oraz radiosłuchacze mogli usłyszeć  wzruszajace świadectwa chorych i niepełnosprawnych a także osób, które na co dzień pracują z chorymi.

O godzinie 18.45 została odprawiona  Msza św. połączona z sakramentem namaszczenia chorych, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Mering. Po Mszy św. rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji wszystkich chorych i cierpiących zakończona Apelem Jasnogórskim. Matce Chrystusa, która stała pod krzyżem swojego Syna, polecaliśmy wszystkie krzyże współczesnego człowieka i prosiliśmy, by Ona – Najlepsza z matek wyjednała wszystkim chorym i cierpiącym łaskę mężnego znoszenia doświadczeń życiowych. O godzinie 21.45 z naszej parafii transmitowane były Rozmowy niedokończone nt: „Stosunek do cierpienia i cierpiącego miarą naszego człowieczeństwa”.

XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

20 stycznia 2011 roku w Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyły się diecezjalne obchody XIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Hasłem tegorocznego Dnia Judaizmu były słowa: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz i złóż go w ofierze" (Rdz 22,2).

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski. Został ustanowiony w 1997 r. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. Dzień ten jest czasem refleksji nad słowem Bożym, czasem spotkań i modlitwy. Uświadamia wierzącym w Chrystusa judaistyczne korzenie chrześcijaństwa. W ten sposób chrześcijanie mogą jeszcze głębiej odkrywać swoją tożsamość, dostrzegając przede wszystkim to, co ich łączy z wyznawcami judaizmu: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych, czy też wezwanie do codziennej modlitwy.

Tradycyjnie obchody Dnia Judaizmu w Sieradzu zostały połączone z uroczystościami upamiętniającymi 66. rocznicę sowieckiego nalotu na Sieradz.

Główne uroczystości odbyły się w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Po powitaniu dostojnych gości przez Księdza Prałata Mariana Bronikowskiego, Wikariusza Biskupiego Rejonu Sieradzkiego i Prezydenta Miasta Sieradza Jacka Walczaka głos zabrał Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu Jerzy Kowalski. W swoim referacie zatytułowanym „Dlaczego 20 stycznia?”przedstawił losy sieradzkich Żydów podczas II Wojny światowej oraz przypomniał tragiczne wydarzenia z 20 stycznia 1945 roku, kiedy to Sieradz został zbombardowany przez sowietów, w wyniku czego śmierć poniosło ponad 100 mieszkańców a około 200 zostało rannych. Przez lata zarówno zbrodnie na narodzie Żydowskim jak i ta z 20 stycznia 1945 roku były ukrywane. Dopiero 20 stycznia 2007 roku po raz pierwszy w powojennej historii Sieradza odprawiono Mszę św. i odczytano nazwiska poległych w 1945 roku mieszkańców Sieradza. Natomiast 20 stycznia 2010 roku na ścianie memorialnej przy sieradzkiej Kolegiacie odsłonięto tablice z nazwiskami ofiar sowieckiego nalotu oraz tablicę poświęconą Żydom – mieszkańcom Ziemi Sieradzkiej, którzy zginęli podczas II Wojny światowej. W ten sposób zakończono upamiętnienie wszystkich ofiar II Wojny Światowej, zarówno Polaków jak i Żydów.

Dopełnieniem referatu Jerzego Kowalskiego było odczytanie fragmentów Kroniki Okupacyjnej Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu oraz Kroniki Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, mówiących o wydarzeniach tamtych tragicznych dni. Również przesłanie Posła Cezarego Tomczyka, nawiązywało do wydarzeń z 20 stycznia 1945 roku, które przez lata były pielęgnowane w jego rodzinnej pamięci.

Następnie głos zabrał Rabin Łodzi Symcha Keller. Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Judaizmu dokonał analizy biblijnego tekstu mówiącego o ofierze Abrahama. „Bóg przez historię Abrahama pragnie nas nauczyć głębokiej, czystej i prostej wiary. Abraham uwierzył w słowo Boga, zaufał Mu, gdyż wiedział, że to czego Bóg od nas żąda jest słuszne. Człowiek idzie ku Bogu posiadając głęboką i prostą wiarę. Jest to skarb, który otrzymaliśmy od naszych przodków. I czasami na tej drodze ofiara, która nam się wydaje, że powinniśmy złożyć ją Bogu nie jest tą ofiarą której żąda Bóg. Bóg pragnie, abyśmy tylko Jemu zaufali” - stwierdził Rabin Keller.

Eleonora Bergman - dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w swym wystąpieniu pt.„Pamięć o Żydach w Polsce” zaapelowała, by w naszej ojczyźnie pielęgnować pamięć o Polskich Żydach. „Dzień Judaizmu służy przypomnieniu korzeni chrześcijaństwa,. Judaizm to ludzie, którzy przenieśli wiarę przez wieki. Ale to też ludzie, którzy po 1939 roku walczyli o niepodległą Polskę. Musimy więc robić wszystko, aby pamięć o Żydach, którzy żyli na naszej ziemi była należycie pielęgnowana”

W dalszej części spotkania głos zabrał Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wygłosił on prelekcję pt. „Hiob dzisiaj”. „Każde pokolenie ma swojego Hioba, każdy człowiek ma w życiu sytuacje podobne do tych, które miał Hiob i ma okresy w których czuje się jak Hiob. Ważne jest, byśmy w tych trudnych sytuacjach nie stracili wiary. Człowiek może pytać Boga, może nawet mieć do Niego pretensje, ale nigdy nie wolno mu stracić wiary. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, jest zawsze z nami, nawet gdy człowiek nie idzie dobra drogą Bóg jest przy nim. Dlatego warto pytać Boga czy ja chodzę właściwą ścieżką? On da nam odpowiedź” - stwierdził Michael Schudrich.

Słowo do zebranych skierowała także wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska. Dziękując za zaproszenie stwierdziła, że Dzień Judaizmu to okazja do odkrycia prawdy o relacjach pomiędzy Polakami i Żydami. „Polacy i Żydzi żyli niegdyś razem. Przenikały się ich stosunki i kultura. Tak powinno być nadal, jedność ze zrozumieniem dla różnorodności, na wzór Jana Pawła II”

Dopełnieniem części oficjalnej było słowo jakie do zebranych skierował Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Odnosząc się do pytania jakie postawiła Pani Eleonora Bergman: Czy robimy dosyć aby pamiętać? Ksiądz Biskup stwierdził, że „dosyć nigdy nie robimy, ale robimy coraz więcej. Dowodem tego są Dni Judaizmu organizowane już po raz trzeci w Sieradzu, wspólne spotkania w Chełmnie nad Nerem na które przychodzi coraz więcej ludzi młodych ze świadomością miejsca”. Ksiądz biskup podziękował wszystkim prelegentom, a w sposób szczególny Rabinom za to, że z niesłychaną świeżością mówili o postaciach Starego Testamentu. Hierarcha stwierdził, że „jest to bardzo ważne, bo przypominając je i pielęgnując pamięć o nich w sobie - stajemy się lepsi”.

Następnie wszyscy udali się pod ścianę memorialną przy sieradzkiej Kolegiacie, gdzie Rabini oraz Ksiądz Biskup odmówili modlitwę w intencji ofiar II Wojny Światowej, a wierni zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Wieczorem w intencji poległych przed 66 laty mieszkańców miasta, w sieradzkiej Kolegiacie odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił kanclerz kurii włocławskiej ks. prał. dr Artur Niemira.

Ważnym elementem XIV Dnia Judaizmu w Sieradzu było otwarcie wystawy w Muzeum Okręgowym w Sieradzu pt: Śladami Starszych Braci. Żydzi w grafice, rysunku i malarstwie Cezarego Zbrojewskeigo

Uroczystości, które odbyły się w Sieradzu z pewnością przyczynia się do wzajemnego poznania chrześcijan i Żydów oraz patrzenia z nadzieją w przyszłość, że to co było tragicznego w naszej historii nigdy się nie powtórzy. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W środę 12 stycznia 2011 r. w naszym parafialnym kościele miała miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przez cały dzień nasza świątynia promieniała wspólnotą zjednoczonych serc przy Chrystusie ukrytym pod postacią Chleba. Wierni uwielbiali Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie i dziękowali Mu za otrzymywane łaski, prosząc o dalszą opiekę.

Roraty 2010

Roraty to adwentowe Msze święte, o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej łacińskiej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów Proroka Izajasza: "Rorate caeli desuper" (Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...). 

W poniedziałek 29 listopada o godzinie 6.00 rozpoczęliśmy w naszej parafii Roraty, poprzez które pragniemy się przygotować na Narodzenie Zbawiciela.

Tegoroczne Roraty stanowią zachętę do czytania Pisma Świętego, do tworzenia rodzinnych kręgów biblijnych i zapamiętywania wybranych fragmentów Pisma Świętego. Nowy rok duszpasterski, który rozpoczął się wraz z I Niedzielą Adwentu, przeżywamy pod hasłem: "W Komunii z Bogiem". Czytanie Pisma Świętego jest drogą do pogłębienia więzi człowieka z Bogiem, do tworzenia z Nim komunii. Dlatego codzienne uczestnictwo w Roratach stanowi doskonałą okazję, by na nowo otworzyc serce dla Boga, który na kartach Pisma Świętego przemawia do nas.

Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli

19 listopada w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się nauczyciele, pracownicy oświaty oraz sieradzanie, aby podczas Eucharystii połączonej z wypominkami modlić się za zmarłych nauczycieli, i pracowników oświaty Sieradza. Mszę świętą celebrował Ks. Marian Bronikowski – Wikariusz Biskupi wraz z Ks. Marcinem Pachlińskim – Rejonowym Duszpasterzem Nauczycieli. Eucharystia i modlitwa za zmarłych nauczycieli była wyrazem wdzięczności dla tych, którzy przez lata kształtowali artystyczne i intelektualne zaplecze naszego miasta.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl