Zwiedzanie

Obecny kościół parafialny zbudowano w stylu gotyckim. Jest trzynawowy, halowy, murowany z cegły. Posiada dwuprzęsłowe, wieloboczne zamknięte prezbiterium o szerokości równej nawie głównej. Odbudowany przez Kazimierza Wielkiego około 1370 r., był ponownie restaurowany w 1447 r. i przerabiany w XVI w. Budowę wieży zakończono w 1585 r. Pożar w 1645 r. ponownie zniszczył kościół. W latach 1648-1682 naprawiono straty, jednocześnie przebudowując kościół i zakładając nowe sklepienie. W 1658 r. z fundacji Wojciecha Prus Chudzickiego odbudowano na planie kwadratu kaplicę Pana Jezusa przy prezbiterium. Od wschodu przylega do niej zakrystia z 1925 r. Na miejscu pierwotnej zakrystii znajduje się obecnie kaplica z 1935 r. z polichromią Józefa i Łucji Oźminów.

W fasadę kościoła wmurowano w 1925 r. fragmentarycznie zachowane rzeźbione odrzwia z dawnego zamku sieradzkiego (około połowy XVII w.), o nadprożu z przedstawieniem orła trzymanego przez gryfy, wsparte na kolumnach oplecionych winoroślą.

Obraz Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej otoczonej powszechną czcią wiernych
Wejście główne i widok na chór muzyczny
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej uroczyście sprowadzony z Jasnej Góry w latach 30.
Jeden z dwóch barokowych, drewnianych relikwiarzy z ołtarza głównego. Wykonany w drugiej połowie XVIII w. w formie popiersia i pary rąk.
Obraz Trójcy Św. w ołtarzu bocznym, pochodzący z początku XVI w., został przeniesiony z kościoła cmentarnego. Malowany temprą na deskach, utrzymany w stylu późnogotyckim. Był pierwotnie środkową częścią tryptyku.

Ołtarz główny z ok. 1730 r.
Ołtarz główny z ok. 1730 r.
Ołtarz główny z ok. 1730 r.
Prospekt organowy, rokokowy, z drugiej połowy XVIII w. Piszczałki umieszczone są na wysokim, profilowanym gzymsie o wygiętej, falistej linii. Ich poszczególne partie zwieńczono gzymsami, na których znajdują się rzeźby aniołów grających na trąbkach, putta i wazy płomieniste. Pośrodku, na glorii i chmurach, widnieje Oko Opatrzności.
Rokokowe stalle z 1764 r. wykonane z ciemnego drewna, bogato zdobione snycerką rocaille. Zaplecki drugiego rzędu tworzą wysoką obudowę wnęk pomiędzy przęsłami, zakończoną gzymsami i zwieńczoną szczytem o rokokowym wygięciu.
Barokowa ambona z końca XVII w.
Późnogotycka (XVI/XVII w.) rzeźba przedstawiająca chrzest Chrystusa w Jordanie znajduje się w bocznym ołtarzu pw. Chrztu Świętego.
Barokowy ołtarz z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej namalowanym w 1751 r. przez J. Balthazara de Juncha
Wczesnobarokowy krucyfiks w nawie bocznej, wykonany w XVII w.
Barokowy ołtarz boczny z 1754 r. W dolnej kondygnacji znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIII w.
Obraz "Ofiarowanie Jezusa w świątyni" z końca XIX w. znajduje się w zwieńczeniu ołtarza Chrztu Św.
Barokowy ołtarz w kaplicy Pana Jezusa (1756) z rzeźbą przedstawiającą grupę Pasji

Fot. Jarosław Nogala

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl