Liturgia dnia

Organy

Organy sieradzkiej Kolegiaty pochodzące z 1914 r. są zachowanym w dużym stopniu instrumentem znanej warszawskiej firmy organowej Adolfa Homana. Są one jednocześnie jednym z większych istniejących instrumentów tej firmy. Wartość obiektu wynika przede wszystkim z faktu, iż jest on największym istniejącym obecnie zabytkowym instrumentem w Sieradzu oraz zachowanym jedynie z niewielkimi i odwracalnymi zmianami przykładem polskich organów późnego romantyzmu.

Organy zostały wybudowane jako organy pneumatyczne tłoczące – zarówno traktura klawiszowa jak i registrowa. Wbudowane w szafę organową z późnobarokowym prospektem. Skala klawiatury manuału obejmowała C-f3 54 klawisze, skala klawiatury pedału C-d1 27 klawiszy. Wiatrownice stożkowe, dwa miechy pływakowe z podawaczami powietrza, dmuchawa elektryczna umieszczona w wieży kościoła. Organy posiadają wolno stojący stół gry umieszczony przed szafą organową, z siedziskiem przodem do ołtarza. W związku z przebudową organów w latach osiemdziesiątych i faktyczną kondycją instrumentu, na wniosek proboszcza Parafii Wszystkich Świętych Ks. prałata Mariana Bronikowskiego dnia 26 marca 2015 r. odbyło się w Sieradzu posiedzenie Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Włocławskiej w składzie: Ks. Biskup Stanisław Gębicki, Ks. inf. Leonard Urbański, Ks. prałat Zbigniew Szygenda, Ks. prałat Józef Nowak wraz z przedstawicielami Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Komisja podjęła decyzję o konieczności konserwacji i renowacji barokowego prospektu organowego oraz całkowitym remoncie mechanizmu organowego z przywróceniem oryginalnych głosów przy jednoczesnym zachowaniu materiału brzmieniowego zainstalowanego w latach osiemdziesiątych. Wszystkie elementy mechanizmu organowego zostały zdemontowane i przewiezione do firmy organomistrzowskiej Andrzeja Sutowicza, gdzie przeszły niezbędne naprawy, renowację i konserwację. Prace nad prospektem organowym wykonała firma Jana Szczurka In Plus z Krakowa. W efekcie dwuletnich wysoce specjalistycznych prac konserwatorskich i restauratorskich wyznaczone zadanie zostało całkowicie zrealizowane.

Krąg Biblijny - w każdy piątek godz. 18:40 w Bibliotece parafialnej

Poszukujemy osoby na stanowisko Organisty, informacje szczegółowe w Kancelarii parafialnej.

Koncept i realizacja: Korczyk Paweł, A.D 2021

image