Pielgrzymuj z nami

Zapisy

Kancelaria Pielgrzymkowa czynna w dniach 8-20 sierpnia w godzinach: 9.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00 mieści się w Bibliotece Parafialnej przy Bazylice Kolegiackiej.

Tegoroczna Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej  z Sieradza na Jasną Górę wyruszy 22 sierpnia 2022 r.

Wymagania wobec pielgrzymów

 • zaświadczenie od ks. Proboszcza (dotyczy osób idących pierwszy raz);
 • osoby do lat 18 – pisemna zgoda rodziców;
 • osoby nieletnie – do lat 16 – pielgrzymują tylko z dorosłym opiekunem;
 • dobry stan zdrowia.

Zasady ogólne

Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane  w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej  charakter pokutny.

Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste  nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

Celem pielgrzymki jest osobiste nawrócenie, pogłębienie życia według  Ewangelii – należy zatem wystrzegać się w trakcie całej pielgrzymki charakteru biwakowego, piknikowego czy wczasowego.

Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą  i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro”  i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty  zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

W Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej z Sieradza na Jasną Górę może  uczestniczyć każdy kto:

 • Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;
 • Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
 • Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, używania narkotyków czy dopalaczy, innych środków odurzających bądź  psychoaktywnych;
 • Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej  przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;
 • Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księdza kierownika  i służb pielgrzymkowych;
 • Zgłosił swój udział w sposób wskazany przez Organizatorów,  wypełnił wszystkie wymogi i został zakwalifikowany do udziału w pielgrzymkce
 • Ukończył 18 rok życia lub w przypadku osób    niepełnoletnich – pielgrzymuje wraz z pełnoletnim opiekunem

 

Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne u księdza kierownika.

Wpisowe

Dorośli i młodzież

 • W dwie strony 100 zł
 • W jedną stronę 80 zł

Dzieci do 12 roku życia

 • W dwie strony 60 zł
 • W jedną stronę: 50 zł

Kwota pokrywa

 • przewóz bagażu
 • druk znaczków
 • koszty ubezpieczenia pielgrzymów oraz pozostałe wydatki organizacyjne

Przy zapisach jest możliwość wykupienia noclegów w Częstochowie.

Dokumenty obowiązujące pielgrzymów przy zapisywaniu

 • Dokument stwierdzający tożsamość;
 • PESEL (obowiązkowo!);
 • Pisemne zezwolenie opiekunów prawnych na udział w pielgrzymce (dotyczy osób do lat 18).

22 sierpnia

SIERADZ (0 km)

 • 6.30 – Msza Św. w Kolegiacie
 • 8.00 – pożegnanie i wymarsz – Modlitwa na rozpoczęcie pielgrzymki – Litania do Wszystkich Świętych. – powitanie uczestników i Śpiew

STOCZKI (9,7 km)

 • 10.05 – postój
 • 11.00 – wymarsz – Śpiew
 • 11.00 – konferencja
 • 12.00 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – pieśni maryjne

BURZENIN (17,5 km)

 • 12.20 – obiad
 • 14.10 – wymarsz – Śpiew
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozważanie – Śpiew

WASZKOWSKIE (27 km)

 • 15.40 – postój
 • 16.10 – wymarsz – Śpiew
 • 16.30 – lektura
 • 17.15 – Różaniec – pieśni maryjne
 • 17.50 – Pacierz wieczorny – ogłoszenia pielgrzymkowe

SZYNKIELÓW (34 km)

 • 18.10 – przygotowanie do noclegu
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

KONOPNICA (39 km)

 • 19.10 – przygotowanie do noclegu
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

23 sierpnia

SZYNKIELÓW (34 km)

 • 5.50 – wymarsz

KONOPNICA (39 km)

 • 7.00 – Msza Św.
 • 8.00 – Śniadanie
 • 9.00 – wymarsz – Śpiew
 • 9.10 – modlitwa poranna – lektura
 • 9.30 – Śpiew
 • 10.00 – konferencja

OSJAKÓW (47,2 km)

 • 10.40 – odpoczynek
 • 11.10 – wymarsz
 • 11.30 – Śpiew
 • 12.00 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – 5 min. ciszy – pieśni maryjne

RADOSZEWICE (53,7 km)

 • 12.25 – obiad
 • 14.00 – wymarsz – Śpiew
 • 14.30 – lektura
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozważanie – Śpiew

SIEMKOWICE (61,6 km)

 • 15.30 – odpoczynek
 • 16.00 – wymarsz
 • 16.05 – Śpiew
 • 16.30 – Różaniec – pieśni maryjne
 • 17.30 – Pacierz wieczorny – ogłoszenia pielgrzymkowe

DZIAŁOSZYN (72,7 km)

 • 18.00 – przygotowanie do noclegu
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

24 sierpnia

DZIAŁOSZYN (72,7 km)

 • 4.00 – nocny wymarsz w ciszy

POPÓW (84,2 km)

 • 6.30 – Msza Św.
 • 7.30 – Śniadanie
 • 8.30 – wymarsz – Śpiew
 • 8.45 – modlitwa poranna – lektura
 • 9.45 – konferencja

MIEDŹNO (93 km)

 • 10.30 – obiad
 • 11.40 – wymarsz
 • 12.00 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – pieśni maryjne
 • 13.00 – duchowa adopcja

KAMYK (102,8 km)

 • 13.30 – postój (wyjazd osób przygotowanych do asysty)
 • 14.00 – wymarsz – Śpiew
 • 14.15 – Różaniec – pojednanie pielgrzymów
 • 15.45 – postój
 • 16.00 – wymarsz – ogłoszenia pielgrzymkowe
 • 16.45 – asysta

JASNA GÓRA (116 km)

 • 17.30 – powitanie pielgrzymów

25 sierpnia

JASNA GÓRA

 • 8.00 – Msza Św. W Kaplicy Matki Bożej
 • 12.00 Droga Krzyżowa na Wałach

26 sierpnia

JASNA GÓRA

 • 11.00 – uroczysta Suma na Szczycie
 • 19.00 – Msza Św. z procesją na Szczycie

27 sierpnia

JASNA GÓRA (0 km)

 • 6.00 – Msza Św. w bazylice
 • 7.00 – Śniadanie
 • 7.40 – pożegnanie pielgrzymów – wymarsz
 • 8.30 – modlitwa poranna – Litania Maryjna – pieśni
 • 9.30 – konferencja

KAMYK (13,2 km)

 • 10.30 – odpoczynek
 • 11.00 – wymarsz
 • 11.15 – lektura – śpiew
 • 12.00 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – pieśni maryjne

MIEDŹNO (23 km)

 • 12.45 – obiad
 • 14.20 – wymarsz – śpiew
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozważanie – śpiew

POPÓW (31,8 km)

 • 16.00 – odpoczynek
 • 17.00 – wymarsz
 • 17.15 – Różaniec – pieśni maryjne
 • 17.45 – koncert życzeń dla pielgrzymów
 • 18.30 – Pacierz wieczorny – ogłoszenia pielgrzymkowe

DZIAŁOSZYN (43,3 km)

 • 19.00 – przygotowanie do noclegu
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

28 sierpnia

DZIAŁOSZYN (43,3 km)

 • 7.00 – Msza Św.
 • 7.50 – Śniadanie
 • 8.30 – wymarsz
 • 9.00 – modlitwa poranna Śpiew
 • 9.45 – konferencja

SIEMKOWICE (54,4 km)

 • 10.40 – postój
 • 11.15 – wymarsz
 • 11.25 – lektura – Śpiew
 • 12.00 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – pieśni maryjne

RADOSZEWICE (62,3 km)

 • 13.00 – obiad
 • 14.30 – wymarsz
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozważanie – Śpiew

OSJAKÓW (68,8 km)

 • 16.00 – postój
 • 16.30 – wymarsz
 • 16.55 – Różaniec
 • 17.40 – Pacierz Wieczorny – ogłoszenia pielgrzymkowe

KONOPNICA (77 km)

 • 18.00 – nocleg
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

SZYNKIELÓW (82,2 km)

 • 19.00 – przygotowanie do noclegu
 • 21.00 – Apel Jasnogórski

29 sierpnia

KONOPNICA (77 km)

 • 6.30 – wymarsz

SZYNKIELÓW (82,2 km)

 • 7.30 – Msza Św. – podziękowania
 • 8.30 – Śniadanie
 • 9.00 – wymarsz
 • 9.20 – modlitwa poranna – śpiew
 • 10.00 – Różaniec

WASZKOWSKIE

 • 11.00 – postój – mecz
 • 12.15 – wymarsz
 • 12.30 – Anioł Pański – rozważanie maryjne – pieśni maryjne

BURZENIN (98,5 km)

 • 13.10 – obiad
 • 15.00 – wymarsz
 • 15.10 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozważanie – śpiew
 • 16.00 – lektura – Śpiew

STOCZKI (106,3 km)

 • 16.45 – postój
 • 17.15 – wymarsz, Śpiew
 • 18.30 – dołącza asysta

SIERADZ (116 km)

 • 19.00 – powitanie Pielgrzymki w Kolegiacie

Krąg Biblijny - w każdy piątek godz. 18:40 w Bibliotece parafialnej

Poszukujemy osoby na stanowisko Organisty, informacje szczegółowe w Kancelarii parafialnej.

Koncept i realizacja: Korczyk Paweł, A.D 2021

image