Przygotowanie i zasady

Ruch pielgrzymkowy stanowi integralną część kultu religijnego Kościoła w Polsce. Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym, dlatego też jej uczestników powinien charakteryzować duch modlitwy, ofiary i miłości, przejawiający się w wewnętrznym wyciszeniu oraz w zewnętrznym ładzie i porządku.

Zabieramy ze sobą

Różaniec, śpiewnik, dowód tożsamości (konieczny PESEL), numer swojej kasy chorych, wygodne buty, nakrycie głowy, odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie, plecak lub torbę, śpiwór, materac, chlebak, blaszany kubek, menażka i łyżka, lekki pojemnik na napoje, płaszcz przeciwdeszczowy, zestaw niezbędnych leków, bandaże, latarkę, przybory toaletowe, suchy prowiant i dobry humor…

Pielgrzymka ma charakter swoistych rekolekcji w drodze. Jest tajemnicą wiary i okazją do umocnienia w wierze. Znakiem pełnego uczestnictwa  w pielgrzymce jest duch modlitwy i zdyscyplinowanie. Zapraszamy wszystkich, którym siły pozwalają na to, aby wyruszyli na 401 Pieszą Pielgrzymkę z Sieradza w drogę do Tronu Jasnogórskiej Pani.

Apel Maryjny dla pielgrzymów odbędzie się 19, 20 i 21 sierpnia w Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu o godz. 21.00.

Centrum pielgrzymki jest

 • Codzienna Msza św.
 • Wspólne modlitwy (Godzinki, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec,)
 • Sakrament Pojednania
 • Konferencje

Uczestnikiem pielgrzymki może zostać ten, kto zgłosił swój udział w wyznaczonym miejscu i czasie. Dzieci i młodzież do lat 18 powinni przedstawić zaświadczenie od rodziców pozwalające na udział w pielgrzymce. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 lat pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej.

Pielgrzymi zmierzają do celu jako Wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie” i „Siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną i pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.

Zgłaszając swój udział w pielgrzymce, każdy otrzymuje legitymację, znaczek i chustę, które są dokumentami tożsamości pielgrzyma. Dlatego nie wolno ich oddawać przygodnie spotkanym ludziom, wymieniać itp., lecz trzeba je nosić w widocznym miejscu.

Bagaż

Bagaże pielgrzymów przewożone są wskazanym przez kierownika pielgrzymki transportem. Każdy bagaż powinien być dobrze zabezpieczony i wyraźnie oznakowany – podpisany, aby właściciel mógł go łatwo odnaleźć. Bagaże wydawane są tylko w miejscach noclegu.

Każdy pielgrzym zabiera ze sobą mały podręczny plecak a w nim różaniec, modlitewnik, kubek metalowy, łyżkę, nóż, bidon, całodzienne pożywienie, wodę. Podręczny ekwipunek przewożony jest transportem pielgrzymkowym i wydawany na postojach i miejscach spoczynku.

Pielgrzymi zabezpieczają dla siebie wyżywienie na czas trwania pielgrzymki. Korzystając z gościnności spotkanych w drodze ludzi, starajmy się okazać im serdeczna wdzięczność.

Nocleg

Noclegi przewidziane są w Szkołach, Miejskich Domach Kultury i Salach na Remizach Strażackich, dlatego też należy zabrać ze sobą śpiwory i materace. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do pobudki. W duchu pokuty należy przygotować się na liczne niewygody.

Służba zdrowia

Punktu sanitarne funkcjonują na postojach i po przybyciu na miejsce spoczynku. Podczas drogi pierwszej pomocy udzielają lekarz i pielęgniarki. Na trasie pielgrzymki funkcjonuje wóz opatrunkowy. O konieczności podwiezienia pielgrzyma decyduje lekarz lub pielęgniarka w porozumieniu z kierownikiem pielgrzymki. Każdy zabiera ze sobą podstawowe materiały opatrunkowe, aby w razie potrzeby opatrzyć zranione stopy. Zabieramy także leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe.

Służba porządkowa

Ze względu na fakt, że pielgrzymka porusza się po drogach publicznych, dlatego też należy podporządkować się osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na trasie. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie czy zostawianie za grupą, przechodzenia na drugą stronę jezdni, spóźnianie przy wymarszu i doganianie grupy.

O wdzięczności

Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim osobom napotkanym na szlaku pielgrzymkowym, a szczególnie tym, którzy karmią i przyjmują pielgrzymów w swoich domach i gospodarstwach oraz unikać nieodpowiedniego towarzystwa i rozmów.

W czasie pielgrzymki zabrania się

 • spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
 • noclegów koedukacyjnych (wspólnych dla kobiet i mężczyzn),
 • noszenia nieprzyzwoitych strojów (koszulek na ramiączkach lub ze zbyt – krótkim rękawkiem,
 • strojów -wydekoltowanych, ubrań obcisłych itp.),
 • zanieczyszczania lub zaśmiecania trasy, miejsc postojowych i noclegowych,
 • wyprzedzania krzyża i znaku grupy,
 • kąpieli w rzekach czy jeziorach,
 • spożywania lodów,
 • używania telefonów komórkowych podczas drogi, jak i podczas nabożeństw, wspólnych spotkań czy konferencji (kultura!),
 • używania wulgaryzmów, wszelkich innych oznak i postaw, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki.

Obowiązki

Przestrzegać regulaminu i podporządkować się wymaganiom stawianym przez kierownictwo pielgrzymki oraz służby porządkowej, medycznej, ekologicznej i innych.

Za postawę niezgodę z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

 • upomnienie ustne;
 • upomnienie z wpisem do legitymacji;
 • wykluczenie z grona pielgrzymki.

Ubranie

Czapka z daszkiem osłania przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych nie tylko głowę, ale także oczy; znoszona luźna koszulka – z bawełny lub innego naturalnego materiału;
wygodna bawełniana bluza – na wypadek, gdyby niespodziewanie spadła temperatura;nogawki spodni powinny być szerokie, tak by umożliwić przepływ powietrza, a spódnica wygodna oraz przewiewnapłaszcz przeciwdeszczowy, najlepiej lekki, aby dodatkowo nie obciążał plecaka.

Buty

Lekkie z oddychającego materiału, wypróbowane przed pielgrzymką (dwie pary).

Mineralna zawsze pod ręką – niegazowana woda mineralna gasi pragnienie oraz nie dopuszcza do niebezpiecznego odwodnienia organizmu.

 1. Ruch pielgrzymkowy stanowi integralną część kultu religijnego Kościoła w Polsce. Jego celem jest pogłębienie życia według Ewangelii. Pielgrzymka jest więc aktem religijno-pokutnym, dlatego jej uczestników powinien charakteryzować duch modlitwy, ofiary i miłości, przejawiający się także w zewnętrznym ładzie i porządku.
 2. Uczestnikiem Pielgrzymki może zostać ta osoba, która zgłosiła swój udział w wyznaczonym miejscu i czasie, przedstawiając zaświadczenie od swojego proboszcza (idąc po raz pierwszy w danej grupie).
 3. Osoby nieletnie: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej, w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonej przy zapisie, pisemnej zgody rodziców.
 4. Pielgrzymi mają obowiązek przestrzegać zasad regulaminu i podporządkować się wymaganiom stawianym przez kierownictwo Pielgrzymki.
 5. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:
  – odpowiedni strój, stąd rezygnujemy ze stroju sportowo-plażowego,
  – zakaz palenia tytoniu,
  – zakaz spożywania wszelkich napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 6. Zgłaszając swój udział w Pielgrzymce, każdy otrzymuje legitymację i znaczek, które są dokumentami tożsamości pielgrzyma. Dlatego nie wolno ich oddawać przygodnie spotkanym ludziom, wymieniać, itp. Znaczek nosić w widocznym miejscu.
 7. Bagaże pielgrzymów przewożone są wskazanym przez kierownika Pielgrzymki transportem. Każdy bagaż powinien być dobrze zabezpieczony i wyraźnie oznakowany – podpisany, aby właściciel mógł go łatwo odnaleźć. Bagaże wydawane są tylko w miejscach noclegu.
 8. Na trasę, każdy zabiera ze sobą mały plecak, a w nim metalowy kubek, łyżkę, nóż, bidon i całodzienne pożywienie. Pielgrzymi zabezpieczają dla siebie wyżywienie na czas trwania Pielgrzymki. Korzystając z gościnności spotkanych na drodze ludzi, starajmy się okazać im serdeczną wdzięczność.
 9. Ponieważ przemierzać będziemy wiele kilometrów, dlatego strój powinien być praktyczny: wygodne obuwie na grubej podeszwie, skarpety z naturalnych surowców, przewiewna bielizna, nakrycie głowy, odpowiedni strój na upalne i deszczowe dni. Każdy zabiera ze sobą podstawowe materiały opatrunkowe oraz leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe.
 10. Noclegi są organizowane przez Pielgrzymów we własnym zakresie, oddzielnie mężczyźni i kobiety. Wyjątek stanowią małżeństwa. Namioty można rozbijać tylko w miejscach wskazanych przez Kierownictwo.
 11. Na noclegach z wszelkich urządzeń korzystamy za zezwoleniem gospodarzy. Nie wolno żądać żadnych dodatkowych wygód, lecz zawsze okazywać wdzięczność naszym dobrodziejom! Pielgrzymi zabierają ze sobą śpiwory i materace lub karimaty. W duchu pokuty należy przygotować się na liczne niewygody.
 12. Punkty sanitarne funkcjonują na postojach. W razie potrzeby należy zgłaszać się do punktu zaraz po rozpoczęciu postoju, a nie dopiero przed wyruszeniem grupy. W drodze, pierwszej pomocy udzielają pielęgniarki. O konieczności podwiezienia decyduje lekarz lub pielęgniarka w porozumieniu z przewodnikiem Pielgrzymki.
 13. Ponieważ Pielgrzymka porusza się po drogach publicznych, dlatego należy bezwzględnie podporządkować się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na trasie. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie czy zostawanie za grupą, przechodzenie na drugą stronę jezdni, spóźnianie się przy wymarszu i doganianie grupy. Niedopuszczalne jest samowolne, wcześniejsze zgłaszanie się na nocleg przed przybyciem grupy.
 14. W miejscach postoju i w czasie drogi pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiając tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pątników, pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko oznakowane samochody pielgrzymkowe.
 17. Za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się:
  – upomnienie ustne,
  – upomnienie z wpisem do legitymacji,
  – wykluczenie z grona Pielgrzymki.

W sobotę 2.12.2023 o godzinie 18 przywitamy relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Od 1. września 2023 w Bazylice Mniejszej Wszystkich Świętych w Sieradzu jest zatrudniony organista. Zachęcamy do wspólnego chwalenia Pana Boga śpiewem podczas Mszy i nabożeństw.

Koncept i realizacja: Korczyk Paweł, A.D 2021

image