Śpiewnik

Ty wyzwoliłeś nas, Panie,

Z kajdan i samych siebie,

A Chrystus stając się bratem,

Nauczył nas wołać do Ciebie:

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze!

 

Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci,
I przygarniając do Siebie,
Uczynił Swoimi dziećmi.

Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

Maryjo Królowo Polski, /2x
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie,
I czuwam na każdy czas. /2x

Maryjo jesteśmy młodzi, /2x
Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat. /2x

Maryjo Królowo nasza, /2x
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas. /2x

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu
I samotności.

Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,
Raduje się każdym moim gestem.
Alleluja, alleluja, Boża radość mnie rozpiera!

Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym.
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień,
Który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Dotknął mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe,
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.

Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.

Ref. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu. /2x

Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

Idzie Jezus,
Spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus,
On jest Panem tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On prowadzi mnie.

– On kieruje mną.
– On kocha mnie.
– On pociesza mnie.
– On uświęca mnie.
– On zbawia mnie.
– On uczy mnie.

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże chwalili.

Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.

Ref. Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana –
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego –
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna – pokój światu daj.

Królowo ognisk rodzinnych –
Dziewico, wzorze prostoty –
Oblubienico cieśli –

Królowo narodu naszego –
Uciśnionych nadziejo –
Światło łaknących prawdy –

Pociecho ludu biednego –
Pani wszelkiej radości –
Matko tkliwego serca –

Dziewico, Matko Chrystusa –
Dziewico, Matko Kościoła –
Dziewico, Matko ludzi –

Matko, przez Syna nam dana –
Matko, która nas słuchasz –
Ty nas zawsze rozumiesz –

Dziewico z nami idąca –
Historii świata promieniu –
Pośredniczko najlepsza –

Matko ludzi bezdomnych –
Matko prześladowanych –
Matko ludzi wzgardzonych –

Matko ludzi cierpiących –
Matko z sercem przeszytym –
U stóp krzyża stojąca –

Matko płacząca nad nami –
Matko przed karą chroniąca –
Matko nas przyjmująca –

Miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam,
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię,
W Tobie widzę też
Wspaniałość Króla Chwał,
Bo miłość Bożą w sercu mym dzisiaj mam.

Pewnej nocy łzy z oczu mych,
Otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: „Nie martw się,
Jam przy boku jest twym”.
Potem spojrzał na grzeszny świat,
Pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:

Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

„Gdy na wzgórzu Golgoty
Za nich życie oddałem,
To umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć”.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus,
Wtedy byłem jak ślepy,
On przywrócił mi wzrok.

Pozdrawiam Ciebie, Matko,
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie, Pani,
Nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię, Królowo,
W swe dłonie weź nasz los.
I wspieraj, byśmy zawsze
Nieśli miłości ton.

Ref. Ave Maryja, woła cały świat,
Ave Maryja, Matko Boga i nas. /2x

Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie
Pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Pragnieniem naszym bądź.

Pozwól mi przyjść do Ciebie
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Jednym łaskawym Twoim gestem.

Ty jesteś, Maryjo, taka czysta
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Maryjo, taka dobra,
To moje ludzkie serce czuje.

Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
Tak jak przed Matką dziecko staje,
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą nędzę Ci wyznaję.

Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
Uczysz wdzięczności i ofiary.

Spotkał mnie dziś Pan,
Więc radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.

Jesteś radością mojego życia
Ty, Ty, Ty Panie mój.
Jesteś radością mojego życia
Ty, Ty, Ty Panie mój.

Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Na zawsze jesteś Panem mym.

– Jesteś miłością…

– Jesteś pokojem…

Usłysz Bożej Matki głos,
Która wzywa dzisiaj nas,
Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.

Uczyńcie, co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn,
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z nas.

Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz Matko jak zbudować
Bogu w sercu dom.

Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg.
Naucz Matko jak powtórzyć
Betlejemską noc.

Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli Imię Twe.

Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnienie w sercu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat.

Karmisz mnie codziennie Swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie Swoją Krwią,
Uczysz mnie codziennie mądrości Swoim Słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.

Krąg Biblijny - w każdy piątek godz. 18:40 w Bibliotece parafialnej

Poszukujemy osoby na stanowisko Organisty, informacje szczegółowe w Kancelarii parafialnej.

Koncept i realizacja: Korczyk Paweł, A.D 2021

image