Liturgia dnia

Bazylika

image

Historia

W starożytności okazałe kościoły chrześcijańskie określano terminem Bazylika. W późniejszych wiekach nazwa ta stała się tytułem honorowym, przysługującym najznamienitszym i najliczniej nawiedzanych przez wiernych świątyniom.

Najbardziej znane BAZYLIKI WIĘKSZE to:

 • Bazylika Najśw. Zbawiciela i św. Jana na Lateranie,
 • Bazylika św. Piotra na Watykanie,
 • Bazylika św. Pawła za Murami,
 • Bazylika Matki Bożej Większej.

Bazyliki większe, tzw. BAZYLIKI JUBILEUSZOWE, posiadają drzwi święte otwierane w latach jubileuszowych.

BAZYLIKA MNIEJSZA to tytuł honorowy przyznawany od XVIII w. przez Ojca św. katolickim kościołom wyróżniającym się pod względem znaczenia, walorów historycznych i artystycznych, bądź stanowiących szczególne miejsce kultu.

BAZYLIKA MNIEJSZA jest znakiem podkreślającym więź Kościoła lokalnego z następcą św. Piotra i wyrazem objęcia każdego człowieka liturgicznym i duchowym macierzyństwem jednego Kościoła powszechnego.

 

Przywileje

Wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego), dostąpić odpustu zupełnego w następujących dniach:

 • w rocznice poświęcenia tejże bazyliki;
 • w dniu liturgicznego obchodu uroczystości jej tytułu;
 • w uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
 • w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej;
 • raz w roku, w dniu ustalonym przez miejscowego ordynariusza;
 • raz w roku, w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych.

Znak papieski, to jest „skrzyżowane klucze”, może być używany jako ornament na chorągwiach, sprzętach liturgicznych oraz na pieczęci zarządu bazyliki.

 

Bazylika Mniejsza

19.03.2018 – w uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19 marca 2018 roku Ojciec Święty Franciszek nadał świątyni Wszystkich Świętych w Sieradzu tytuł i godności Bazyliki Mniejszej.

21.05.2018 – Ks. bp Wiesław Alojzy Mering dokonuje uroczystego ogłoszenia nadania przez Stolicę Apostolską tytułu Bazyliki Mniejszej

 

Obowiązki

W bazylice mniejszej winna być zapewniona stała liturgiczna formacja wiernych. Do głównych zadań wspólnoty związanych z bazyliką należy studiowania i upowszechnianie dokumentów papieża i Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza odnoszących się do świętej Liturgii.

Z wielką starannością winny być przygotowywane i sprawowane obrzędy związane z rokiem liturgicznym. Należy rozwijać czynne uczestnictwo wiernych tak w sprawowaniu Eucharystii jak i Liturgii Godzin, zwłaszcza jutrzni i nieszporów. Ponadto niech będą pielęgnowane zatwierdzone formy pobożności ludowej.

Ponieważ czynność liturgiczna przyjmuje wznioślejszą postać, kiedy jest sprawowana z zastosowaniem śpiewu, należy troszczyć się o to, aby zgromadzenia wiernych uczestniczyły w śpiewie różnych części Mszy świętej.

Celem uwydatnienia szczególnej więzi komunii łączącej bazylikę mniejszą z rzymską stolicą św. Piotra, niechaj co roku będą obchodzone:

 • święto Katedry św. Piotra (22 lutego);
 • uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);
 • rocznicę wyboru Ojca Świętego lub inauguracji jego pontyfikatu.

Z historii Bazyliki Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Sieradzu

 1. XI w.

  Pierwsza świątynia drewniana.

 2. XII w.

  Erygowanie Parafii Wszystkich Świętych; W niej odbył się I Synod biskupów Polskich w 1213 r., następne 3.07.1233 r.; 17.09.1262 r.; 22.09.1270 r.

 3. XIII I XIV w.

  Najazdy Tatarskie, świątynia grabiona w 1234 i 1278 roku, przez Czechów 1292, spalona przez Krzyżaków w 1331 r.

 4. 1350 r.

  Obecną farę buduje Kazimierz Wielki.

 5. 1580 r.

  Zbudowanie wieży.

 6. 1639 r.

  Zbudowanie Kaplicy Męki Pana Jezusa.

 7. 1645 r.

  pożar Fary od uderzenia pioruna.

 8. 1648 - 1682 r.

  Odbudowanie i powiększenie kościoła o dwie nawy boczne.

 9. 1725 r.

  Podniesienie do godności Kolegiaty.

 10. 1925 r.

  Zbudowano nową zakrystię.

 11. 9/10 czerwca 1934 r.

  Kongres Eucharystyczny Ziemi Sieradzkiej.

 12. 1936 r.

  Zbudowano kaplicę Matki Bożej Różańcowej.

 13. 11.04.1993 r.

  Reaktywowano Kapituły Kolegiaty "Rozesłania Apostołów".

 14. 23/24 kwietnia 2007 r.

  Zjazd teologów i powołanie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II.

 15. 28.10.2008

  Ponowny zjazd teologów pastoralistów.

 16. 19.03.2018 r.

  W uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19 marca 2018 roku Ojciec Święty Franciszek nadał świątyni Wszystkich Świętych w Sieradzu tytuł i godność Bazyliki Mniejszej.

 17. 21.05.2018 r.

  Ks. bp Wiesław Alojzy Mering dokonuje uroczystego ogłoszenia nadania przez Stolicę Apostolską tytułu Bazyliki Mniejszej

Krąg Biblijny - w każdy piątek godz. 18:40 w Bibliotece parafialnej

Poszukujemy osoby na stanowisko Organisty, informacje szczegółowe w Kancelarii parafialnej.

Koncept i realizacja: Korczyk Paweł, A.D 2021

image